Шилдэг хүмүүсийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах нь
Шилдэг хүмүүсийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах нь
39,000
Шийдвэр гаргалт
Шийдвэр гаргалт
39,000
Коучинг ба менторинг
Коучинг ба менторинг
39,000
Гүйцэтгэлийн удирдлага
Гүйцэтгэлийн удирдлага
39,000
Багийн удирдлага
Багийн удирдлага
39,000
Эрх мэдэл, нөлөө, ятгах чадвар
Эрх мэдэл, нөлөө, ятгах чадвар
39,000
Стратеги
Стратеги
49,000
Өөрийгөө удирдахуй
Өөрийгөө удирдахуй
49,000
Манлайлал
Манлайлал
49,000
​​Хүчирхэг сэтгэл зүй
​​Хүчирхэг сэтгэл зүй
49,000
Бусдыг удирдахуй
Бусдыг удирдахуй
49,000
2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.