Ст​ратегийн Удирдлага
Ст​ратегийн Удирдлага
39,000
Шилдэг хүмүүсийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах нь
Шилдэг хүмүүсийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах нь
39,000
Шийдвэр гаргалт
Шийдвэр гаргалт
39,000
Коучинг ба менторинг
Коучинг ба менторинг
39,000
Гүйцэтгэлийн удирдлага
Гүйцэтгэлийн удирдлага
39,000
Багийн удирдлага
Багийн удирдлага
39,000
Эрх мэдэл, нөлөө, ятгах чадвар
Эрх мэдэл, нөлөө, ятгах чадвар
39,000
2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.