Ажил даалгах нь
Ажил даалгах нь
25,000
Шинэ менежер
Шинэ менежер
49,000
Дижитал шилжилтийг удирдахуй
Дижитал шилжилтийг удирдахуй
49,000
Хэцүү яриа
Хэцүү яриа
29,000
Төвлөрөл
Төвлөрөл
29,000
Төслийн удирдлага
Төслийн удирдлага
45,000
Бизнесийн түлхүүр харьцаан​ууд
Бизнесийн түлхүүр харьцаан​ууд
59,000
Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүд
Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүд
59,000
80/20 Зарчим
80/20 Зарчим
39,000
Эхний 90 хоног
Эхний 90 хоног
49,000
Өөрчлөлт, шилжилтийг удирдах нь
Өөрчлөлт, шилжилтийг удирдах нь
39,000
Ст​ратегийн Удирдлага
Ст​ратегийн Удирдлага
39,000
Шилдэг хүмүүсийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах нь
Шилдэг хүмүүсийг ажилд авах, тогтвортой ажиллуулах нь
39,000
Шийдвэр гаргалт
Шийдвэр гаргалт
39,000
Коучинг ба менторинг
Коучинг ба менторинг
39,000
Гүйцэтгэлийн удирдлага
Гүйцэтгэлийн удирдлага
39,000
Багийн удирдлага
Багийн удирдлага
39,000
Эрх мэдэл, нөлөө, ятгах чадвар
Эрх мэдэл, нөлөө, ятгах чадвар
39,000
Өөрийгөө удирдахуй
Өөрийгөө удирдахуй
49,000
Манлайлал
Манлайлал
49,000
2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.