https://cdn.zochil.shop/c147ff07-3af7-48c6-b76c-7431467ede00_t1500.png

HBR Guide цуврал

Төслийн удирдлага

45,000₮
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Оролцогч талуудын дарамт шахалтын дор төслөө хэрхэн зөв залж явуулах вэ? Багийн гишүүн бүр дагаж мөрдөх төслийн хуваарь хэрхэн гаргах вэ? Багийн гишүүдийг хэрхэн сэдэлжүүлж, төслийн ажилд татан оролцуулах вэ?

Олон жилийн туршлагатай мэрэгжилтэн, анх удаа төсөл удирдах гэж байгаа шинэхэн менежер хоёрын хэн хэнд нь энэ ном тусалж чадна. Төслийн зорилгоо зөв тодорхойлох, түүнийгээ биелүүлэх, төслийн сургамжаа дүгнэж дараагийн удаа илүү сайн ажиллахад дөхөм болох арга хэрэгсэл, итгэл үнэмшлийг энэхүү ном танд өгнө.


Харвардын Бизнесийн Тойм сэтгүүлийн Төслийн Удирдлагын гарын авлага танд:

·        Хүчтэй баг бүрдүүлэх

·        Зорилгоо хэрэгжихүйц алхмууд болгон задлах

·        Төслийн бүх талыг хамарсан ажлын хуваарь гаргах

·        Зорилгод хүрэх үйл явцаа хянах

·        Оролцогч талуудын хүлээлтийг удирдах төслөө дүгнэж, амжилтаа тэмдэглэхэд туслах болно.


Нүүрний тоо : 166 нүүр


Номын хэсгээс үзэх

Дэлгэрэнгүй

Оролцогч талуудын дарамт шахалтын дор төслөө хэрхэн зөв залж явуулах вэ? Багийн гишүүн бүр дагаж мөрдөх төслийн хуваарь хэрхэн гаргах вэ? Багийн гишүүдийг хэрхэн сэдэлжүүлж, төслийн ажилд татан оролцуулах вэ?

Олон жилийн туршлагатай мэрэгжилтэн, анх удаа төсөл удирдах гэж байгаа шинэхэн менежер хоёрын хэн хэнд нь энэ ном тусалж чадна. Төслийн зорилгоо зөв тодорхойлох, түүнийгээ биелүүлэх, төслийн сургамжаа дүгнэж дараагийн удаа илүү сайн ажиллахад дөхөм болох арга хэрэгсэл, итгэл үнэмшлийг энэхүү ном танд өгнө.


Харвардын Бизнесийн Тойм сэтгүүлийн Төслийн Удирдлагын гарын авлага танд:

·        Хүчтэй баг бүрдүүлэх

·        Зорилгоо хэрэгжихүйц алхмууд болгон задлах

·        Төслийн бүх талыг хамарсан ажлын хуваарь гаргах

·        Зорилгод хүрэх үйл явцаа хянах

·        Оролцогч талуудын хүлээлтийг удирдах төслөө дүгнэж, амжилтаа тэмдэглэхэд туслах болно.


Нүүрний тоо : 166 нүүр


Номын хэсгээс үзэх

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.