https://cdn.zochil.shop/a2fc3351-60cc-4619-8be4-31b8dc083f17_t1500.png

Коучинг ба менторинг

39,000₮
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Коучинг, менторинг гэх ажилтны хөгжилд чиглэсэн энэ хоёр арга хэрэгсэл орчин үеийн менежментэд чухал байр суурь эзэлж байна. Коучинг ажилтны өнөөдөр хийж буй ажилд голлон анхаардаг бол, менторинг ажилтны ирээдүйн карьерт төвлөрдөг онцлогтой. Fortune 500 компаниудын 70 гаруй хувь менторингийн албан ёсны хөтөлбөртэй байгаа нь үүний нэг тод жишээ юм. Энэхүү номоос та коучинг, менторингийн талаар дараах сэдвүүдийг уншаарай: 

>Коучингийн тухай үндсэн ойлголт, хэрэгжүүлэх алхмууд

>​Коучингийг өдөр тутмын ажилдаа үр дүнтэй ашиглах цогц зөвлөмж

>Дээд удирдлагын коучинг

>Менторингийн тухай үндсэн ойлголт, хэрэгжүүлэх алхмууд

>Ментор, шавь хоёрын зохицол

>Сайн менторын шинж

>Менторын дэмжлэг авахад эмэгтэйчүүд болон нийгмийн цөөнхөд тулгардаг бэрхшээл

Тайлбар: Номын эхний таван бүлгийн агуулга “Гүйцэтгэлийн удирдлага” номын коучингийн талаарх хоёр бүлэгтэй зарим зүйлээр давхцахыг анхаарна уу.


HARVARD BUSINESS ESSENTIALS


Харвардын Бизнесийн Үндэс цуврал нь бизнесийн хамгийн чухал сэдвүүдээр цогц зөвлөмж, чиглүүлэг, мэдээлэл уншигчдадаа хүргэхийг зорьдог. Harvard Business School Publishing хэвлэлийн газрын баялаг сан хөмрөг болон гадны бусад эх сурвалж дээр үндэслэн бичигдсэн энэхүү цуврал нь ямар ч түвшний туршлагатай уншигчдад үнэ цэнтэй зөвлөмж, практик арга хэрэгслүүдийг өгч чаддаг. Дэлхийн нэр хүндтэй их дээд сургуулийн профессор багш нар бүтээлүүдийн чанар, үнэн зөв байдлыг нарийн хянадаг. Та шинэхэн менежер, хал суусан удирдагчийн аль нь ч байсан шийдэлд төвлөрсөн энэ цуврал таны асуултад үнэн зөв, найдвартай хариултыг өгөх болно.


Нүүрний тоо : 160 нүүр


Номын хэсгээс үзэх

Дэлгэрэнгүй

Коучинг, менторинг гэх ажилтны хөгжилд чиглэсэн энэ хоёр арга хэрэгсэл орчин үеийн менежментэд чухал байр суурь эзэлж байна. Коучинг ажилтны өнөөдөр хийж буй ажилд голлон анхаардаг бол, менторинг ажилтны ирээдүйн карьерт төвлөрдөг онцлогтой. Fortune 500 компаниудын 70 гаруй хувь менторингийн албан ёсны хөтөлбөртэй байгаа нь үүний нэг тод жишээ юм. Энэхүү номоос та коучинг, менторингийн талаар дараах сэдвүүдийг уншаарай: 

>Коучингийн тухай үндсэн ойлголт, хэрэгжүүлэх алхмууд

>​Коучингийг өдөр тутмын ажилдаа үр дүнтэй ашиглах цогц зөвлөмж

>Дээд удирдлагын коучинг

>Менторингийн тухай үндсэн ойлголт, хэрэгжүүлэх алхмууд

>Ментор, шавь хоёрын зохицол

>Сайн менторын шинж

>Менторын дэмжлэг авахад эмэгтэйчүүд болон нийгмийн цөөнхөд тулгардаг бэрхшээл

Тайлбар: Номын эхний таван бүлгийн агуулга “Гүйцэтгэлийн удирдлага” номын коучингийн талаарх хоёр бүлэгтэй зарим зүйлээр давхцахыг анхаарна уу.


HARVARD BUSINESS ESSENTIALS


Харвардын Бизнесийн Үндэс цуврал нь бизнесийн хамгийн чухал сэдвүүдээр цогц зөвлөмж, чиглүүлэг, мэдээлэл уншигчдадаа хүргэхийг зорьдог. Harvard Business School Publishing хэвлэлийн газрын баялаг сан хөмрөг болон гадны бусад эх сурвалж дээр үндэслэн бичигдсэн энэхүү цуврал нь ямар ч түвшний туршлагатай уншигчдад үнэ цэнтэй зөвлөмж, практик арга хэрэгслүүдийг өгч чаддаг. Дэлхийн нэр хүндтэй их дээд сургуулийн профессор багш нар бүтээлүүдийн чанар, үнэн зөв байдлыг нарийн хянадаг. Та шинэхэн менежер, хал суусан удирдагчийн аль нь ч байсан шийдэлд төвлөрсөн энэ цуврал таны асуултад үнэн зөв, найдвартай хариултыг өгөх болно.


Нүүрний тоо : 160 нүүр


Номын хэсгээс үзэх

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.