https://cdn.zochil.shop/4c21f54f-ad64-4686-bdbc-ef83799eb25d_t1500.png

Стратеги

49,000₮

Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Стратеги бол бизнесийн удирдлагын цөм мөн. Тийм ч учраас стратегич сэтгэлгээг удирдагч хүний хамгийн чухал чадваруудын нэг гэж үздэг. Менежер бүр уншсан байвал зохих стратегийн удирдлагын бүх цаг үеийн шилдэг нийтлэлүүдийг энэхүү номоор та бүхэнд хүргэж байна. 


Номд дараах арван нийтлэл багтжээ:

> Стратеги гэж юу вэ? 

> Стратегийг тодорхойлох өрсөлдөөний таван хүч

> Компанийн алсын харааг тодорхойлох нь

> Бизнес моделийн шинэчлэл  

> Хөх тэнгисийн стратеги  

> Стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэх нууц  

> Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт стратегийн удирдлагын тогтолцоо болох нь 

> Захирлын өрөөний стратегийг фронтод ажил хэрэг болгох нь

> Сайн стратегийг сайн гүйцэтгэл болгох ухаан

> D дүр хэнийх вэ?​


ШИЛДЭГ СЭТГЭГЧИД, СОНГОДОГ САНААНУУД, ХЭЗЭЭ Ч ХУУЧРАХГҮЙ МЭРГЭН ЗӨВЛӨГӨӨ

“​HBR’s 10 Must Reads” цуврал бол дэлхийн тэргүүний эрдэмтэн судлаачдын Harvard Business Review сэтгүүлд хэвлүүлж байсан бүх цаг үеийн шилдэг нийтлэлийн эмхэтгэл юм. Энэхүү цуврал нь туршлагатай захирал, шинэхэн менежерийн хэн хэнд нь үр өгөөжөө өгөх зөвлөгөө мэдээллийн баялаг сан билээ. 


Нүүрний тоо : 257 нүүр


Номын хэсгээс үзэх

Дэлгэрэнгүй

Стратеги бол бизнесийн удирдлагын цөм мөн. Тийм ч учраас стратегич сэтгэлгээг удирдагч хүний хамгийн чухал чадваруудын нэг гэж үздэг. Менежер бүр уншсан байвал зохих стратегийн удирдлагын бүх цаг үеийн шилдэг нийтлэлүүдийг энэхүү номоор та бүхэнд хүргэж байна. 


Номд дараах арван нийтлэл багтжээ:

> Стратеги гэж юу вэ? 

> Стратегийг тодорхойлох өрсөлдөөний таван хүч

> Компанийн алсын харааг тодорхойлох нь

> Бизнес моделийн шинэчлэл  

> Хөх тэнгисийн стратеги  

> Стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэх нууц  

> Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт стратегийн удирдлагын тогтолцоо болох нь 

> Захирлын өрөөний стратегийг фронтод ажил хэрэг болгох нь

> Сайн стратегийг сайн гүйцэтгэл болгох ухаан

> D дүр хэнийх вэ?​


ШИЛДЭГ СЭТГЭГЧИД, СОНГОДОГ САНААНУУД, ХЭЗЭЭ Ч ХУУЧРАХГҮЙ МЭРГЭН ЗӨВЛӨГӨӨ

“​HBR’s 10 Must Reads” цуврал бол дэлхийн тэргүүний эрдэмтэн судлаачдын Harvard Business Review сэтгүүлд хэвлүүлж байсан бүх цаг үеийн шилдэг нийтлэлийн эмхэтгэл юм. Энэхүү цуврал нь туршлагатай захирал, шинэхэн менежерийн хэн хэнд нь үр өгөөжөө өгөх зөвлөгөө мэдээллийн баялаг сан билээ. 


Нүүрний тоо : 257 нүүр


Номын хэсгээс үзэх

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog

платформ.